You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

 · -Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng nơi kê khai nộp thuế tài nguyên.Trường hợp tổ chức thu mua gom khoáng sản phải đăng ký nộp thay người khai thác thì tổ chức đó có trách nhiệm nộp hồ ...

Cách tính thuế tài nguyên với doanh nghiệp khai thác đá

 · Công ty đang thực hiện việc kê khai tính thuế tài nguyên phải nộp như sau: - Thực hiện kê khai thuế tài nguyên hàng tháng. - Sản lượng tính thuế: Là sản lượng đá xô bồ (đá sau nổ mìn). - Giá tính thuế tài nguyên: Áp giá tính thuế theo giá bán sản phẩm đá xô bồ, nhưng ...

Khai thác nước ngầm phải nộp thuế

 · Đại biểu Nguyễn Việt Dũng dẫn chứng tại TP.HCM, việc khai thác và sử dụng nước ngầm khá phổ biến. "Nếu không có biện pháp kiểm soát và điều tiết bằng thuế có thể dẫn đến tình trạng khan hiếm nước sạch trong tương lai". Đại biểu Nguyễn Đăng Trừng không ...

Bàn về thuế tài nguyên và chính sách thuế, phí đối với khai thác …

Như vậy, chính sách thuế, phí hiện hành đối với khai thác khoáng sản, trong đó có thuế tài nguyên đang theo hướng tận thu tài chính cho ngân sách nhà nước thay vì tận thu tối đa tài nguyên khoáng sản để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Theo dự thảo Nghị quyết của ...

Tài Khoản 333

 · THÔNG TƯ 133-2016 - ĐIỀU 41. TÀI KHOẢN 333 - THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC. 1. Nguyên tắc kế toán. 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào ...

Nhà thầu thi công phải nộp thuế tài nguyên, phí môi trường?

 · Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp cùng nơi kê khai nộp thuế tài nguyên. Trường hợp trong tháng không phát sinh phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, người nộp phí vẫn phải kê khai và nộp tờ khai nộp phí với ...

Hướng dẫn cách tính thuế với khai thác khoáng sản để chế biến …

 · Đồng thời, tại Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 2/10/2015 của Bộ Tài chính về thuế tài nguyên cũng quy định: Đối với tài nguyên khai thác không bán ra mà phải qua sản xuất, chế biến mới bán ra (tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu) thì sản lượng tài ...

Cách tính thuế tài nguyên theo quy định hiện hành

Công thức tính thuế tài nguyên. Hoặc nếu trong trường hợp được cơ quan nhà nước ấn định mức thuế tài nguyên phải nộp trên một đơn vị tài nguyên khai thác thì: Việc ấn định thuế mức thuế được thực hiện căn cứ vào cơ sở dữ liệu của cơ quan Thuế, phù hợp ...

Hỏi đáp: Doanh nghiệp cần phải trả những khoản thuế, phí gì …

Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí (nếu có) Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m 3 /giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho …

Cách tính thuế môi trường với đối tượng chịu thuế

 · Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phải nộp trong kỳ nộp phí được tính theo công thức sau: F = [(Q1 x f1) + (Q2 x f2)] x K Trong đó: F là số phí bảo vệ môi trường phải nộp trong kỳ; Q1 là số lượng đất đá bốc xúc thải ra trong kỳ nộp phí (m3);

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp

Phương pháp trực tiếp: Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = Giá trị gia tăng của hàng hóa x Thuế suất giá trị gia tăng của hàng hóa đó. Trong đó, thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp dao động ở các mức 0% – 5% – 10% (tùy từng loại hàng hóa, dịch ...

Thuế tài nguyên là gì? Khi nào phải nộp thuế tài nguyên?

 · Thuế tài nguyên là loại thuế gián thu, là số tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp cho Nhà nước khi khai thác tài nguyên thiên nhiên (nếu tài nguyên này thuộc đối tượng chịu thuế). Theo đó, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân khi khai thác tài nguyên thiên nhiên thì có nghĩa vụ ...

1. MỨC PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC …

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phải nộp trong kỳ nộp phí được tính theo công thức sau: F = [(Q1 x f1) + (Q2 x f2)] x K Trong đó: - F là số phí bảo vệ môi trường phải nộp trong kỳ; - Q1 là số lượng đất đá bốc xúc thải ra trong kỳ nộp phí (m 3

Khai thác khoáng sản phải nộp phí | Báo Dân trí

 · Nghị định cũng quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô là 100.000 đồng/tấn; đối với khí thiên nhiên, khí than là 50 đồng/m 3.Riêng khí thiên nhiên thu được trong quá trình khai thác dầu thô (khí đồng hành) là 35 đồng/m 3.Theo đó, mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản ...

Giúp đỡ: Các vấn đề về khai thác đá?

 · 1. Quá trình khai thác: Đơn vị khai thác sẽ có công nhân đánh cống, nổ mìn tạo ra các khối đá (gọi là Bloc), sau đó khoan đá, phân loại và vận chuyển về nơi chế biến. Chi phí cơ bản cho khâu này chủ yếu là nhân công, thuốc nổ, Nhiên liệu các máy công cụ (máy xúc lật ...

Quy trình khai thác mỏ đá chi tiết và hiệu quả cao hiện nay

 · Khai thác mỏ đá là hoạt động rất quan trọng, trước khi tiến hành khai thác cần nắm được quy trình chi tiết nhằm đảm bảo tính an toàn và hiệu quả cao. Bài viết dưới đây sẽ trình bày vê quy trình khai thác mỏ đá từ bước chuâ n bị, tiê n hành thực hiê n cho tới tạo ra đá thành phâ m cung ứng cho các đơn vị.

Thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác …

1. Về người nộp thuế tài nguyên và người nộp phí bảo vệ môi trường: Tại khoản 1 Điều 3 Luật Thuế tài nguyên quy định:"1. Người nộp thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên." Tại Điều 2, Điều 3 Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính ...

Hướng dẫn tính thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường

Nhưng trong quá trình khai thác mỏ phát sinh sản lượng đá Laterit tiêu thụ (bán ra hoặc sản xuất). Công ty phải kê khai, nộp thuế tài nguyên đối với sản lượng đá Laterit thực tế đã tiêu thụ. – Về phí bảo vệ môi trường: Căn cứ tình hình thực tế khai thác, Sở Tài ...

Người sử dụng đất phải nộp những khoản thuế, phí nào?

 · 15:56 CH. Thứ Năm 01/07/2021. 1465. Nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thực hiện là những khoản tiền mà người sử dụng đất phải nộp cho nhà nước khi sử dụng đất. Việc nhà nước quy định những nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thực hiện ...

Trường hợp nhà thầu phải nộp thuế tài nguyên, phí môi trường

Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp cùng nơi kê khai nộp thuế tài nguyên. Trường hợp trong tháng không phát sinh phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, người nộp phí vẫn phải kê khai và nộp tờ khai nộp phí với ...

Các loại thuế, phí doanh nghiệp phải nộp

 · Đối với phương pháp tính trực tiếp trên GTGT: Số thuế GTGT phải nộp = doanh thu x tỷ lệ % để tính thuế. Căn cứ vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định tỷ lệ % này như sau: - Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%. - …