You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Học tập Tư tưởng HCM về Phê bình và tự phê bình ...

2018-12-8 · Tự phê bình và phê bình phải nhằm mục đích để giúp nhau tiến bộ nên động cơ phải trong sáng, dựa trên "tình đồng chí thương yêu nhau"; không vì phê bình mà công kích áp đặt khuyết điểm cho nhau. Khi phê bình người khác không được xoi mói "bới lông, tìm vết ...

Thực hiện Nghị quyết TW 04 về tự phê bình và phê bình.

2021-8-18 · Gần một năm qua, các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở đã tiến hành tổ chức thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 04. Tuy nhiên chúng ta cũng nhận thấy, đây là việc không hề đơn giản, dễ dàng; trái lại, vô cùng ...

Mẫu bản tự phê bình và phê bình cá nhân

2022-5-25 · Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn thực hiện Mẫu bản tự phê bình và phê bình cá nhân. Mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức Mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức hiện nay được sử dụng là mẫu được ban hành theo Quyết định 3277/QĐ-BGDĐT năm 2021 ...

Công tác tự phê bình và phê bình đối với Đảng viên.

Để thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, mỗi đảng viên cần làm tốt một số vấn đề sau: Một là, Đảng viên cần tích cực nghiên cứu, nêu cao tinh thần học tập để hiểu đầy đủ, sâu sắc nội dung ý nghĩa của việc tự phê bình và phê bình đối với ...

Tự phê bình, phê bình giúp nâng cao sức chiến đấu của tổ ...

2021-12-14 · BT- Thực hiện công tác tự phê bình và phê bình thông qua sinh hoạt chi bộ hàng tháng là việc làm mang tính xây dựng. Từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Giúp mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức cơ sở đảng tự soi rọi, sửa chữa những hạn chế ...

Bác Hồ nói về Phê bình và Tự phê bình

Bác nói :"Đảng víên và cán bộ cũng là người, ai cũng có tính tốt và tính xấu. Song hiểu biết, đã tình nguyện vào một Đảng vì dân, vì nước, đã là một người cách mạng thì phải cố gắng phát triển những tính tốt và sửa bỏ những tính xấu". "Phê bình và tự phê ...

Việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong ...

Việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, đề xuất giải pháp thực hiện Trang ch ủ Giới thiệu Sơ đồ tổ chức Giới thiệu chung Bộ máy tổ chức Địa chỉ liên hệ Tin tức - Sự kiện Tin trong tỉnh Tin tổng hợp Tin cơ cở Tin quốc ...

Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cá nhân năm …

2022-6-11 · – Có đề xuất, kiến nghị gì góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương, thực hiện tự phê bình và phê bình lần này thu được kết quả? Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), kính mong các đồng chí tham gia đóng góp ý kiến.

Quan niệm về phê bình và tự phê bình? Nguyên tắc phê …

2022-5-19 · 1. Quan niệm về phê bình và tự phê bình. Theo Bác Hồ, phê bình là nêu lên những khuyết điểm của đồng chí khác của tổ chức đảng nhằm phát huy ưu điểm và khắc phục khuyết điểm. Tự phê bình là bản thân tự mình soi rọi mình, tự nghiêm khắc, thật thà nhận, công khai ...

ĐỂ THỰC HIỆN TỐT TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TRONG ...

2019-12-3 · Sinh thời, Bác Hồ đã dạy: "Nếu không kiên quyết tự phê bình và phê bình thì cũng giống như giấu giếm bệnh trong mình, không dám uống thuốc để bệnh ngày càng nặng thêm, nguy đến tính mạng. Nhưng cách phê bình phải thành thật, thấm đượm lòng nhân ái, …

Bài 3: Nêu gương tự phê bình và phê bình là xây dựng Đảng ...

2018-10-26 · Bài 3: Nêu gương tự phê bình và phê bình là xây dựng Đảng về đạo đức. (ĐCSVN) – Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là Nghị quyết TW 4 khóa XI và khóa XII của Đảng đều đề cập đến nhóm giải pháp hàng đầu, trong đó có tự phê bình và phê bình. Do ...

Đồng chí Lê Văn Lương với công tác phê bình và tự phê …

2022-3-26 · Thứ hai, phê và tự phê bình trong Đảng là nguyên tắc hoạt động, là vũ khí sắc bén của Đảng."Điều then chốt để mở rộng dân chủ và nâng cao sự lãnh đạo tập thể trong Đảng là đẩy mạnh tự phê bình và phê bình. Chúng ta cần thực hành và khuyến khích việc phê bình và tự phê bình, nhất là phê bình từ ...

Bài thu hoạch liên hệ bản thân về tự phê bình và phê bình

2022-5-6 · – Mỗi người cũng sẽ cần thường xuyên, nghiêm chỉnh thực hiện có hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực hiện các nề nếp, hiệu quả chế độ sinh hoạt trong Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm mục đích để có thể nâng cao tinh thần tu tưởng, rèn luyện đạo ...

Thực hiện tự phê bình và phê bình trong Đảng theo chỉ ...

2020-4-22 · Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, ngày 16/01/2012 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết Trung ương 4 …

Nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ ...

2014-4-22 · Trong những năm qua, tự phê bình và phê bình của chi bộ, cán bộ, đảng viên, công chức đã có những chuyển biến tích cực, công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc, thẳng thắn, chân tình, nhất là qua kiểm điểm tập thể và cá nhân đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI ...

Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình hiện nay (Cập nhật …

1  · 4. Kết luận bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Trên đây là một số nội dung tư vấn cơ bản của chúng tôi về bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình và cũng như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình.Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về bản ...

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo ...

2018-4-5 · Quán triệt và thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và năng lực cầm quyền ...

Công Tác Tự Phê Bình Và Tự Phê Bình Là Gì, Phê Bình Và ...

2021-6-30 · Tự phê bình và phê bình giúp nâng cao bản lĩnh bao gồm trị của người đảng viên. Hai là,triển khai nề nếp, gia hạn tiếp tục Việc trường đoản cú phê bình với phê bình vào sinh hoạt bỏ ra bộ. Đảng viên giữ lại dịch vụ chỉ huy rất cần phải luôn khích lệ những ...

Tạp chí Xây Dựng Đảng

2020-4-14 · 16:36'' 14/4/2020. Tự phê bình và phê bình - Vũ khí sắc bén để xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, thực sự "là đạo đức, là văn ...

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo ...

2017-11-12 · Quán triệt và thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và năng lực cầm

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên tự soi tự sửa | Legalzone

2  · Mẫu bản kiểm điểm đảng viên tự soi tự sửa. Bản kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ đảng được gửi tới Chi ủy chi bộ và Đảng ủy nơi Đảng viên đang công tác. Trong nội dung chính, Đảng viên cần đề cập đầy đủ thông tin cá nhân, ngày vào Đảng, nơi sinh ...

Chi bộ Xây dựng Đảng thực hiện chế độ tự phê bình và phê ...

Thực hiện thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủynhiệm kỳ 20217-2020 Chi bộ Xây dựng Đảng đã triển khai việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ đảm bảo đúng quan điểm chỉ đạo, đúng nguyên tắc tự

Thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ...

2012-10-4 · Theo kế hoạch, trong tháng 10, 11-2012, tổ chức đảng cấp trên trực tiếp cơ sở và cơ sở trong Đảng bộ Quân đội thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện

Tự phê bình và phê bình: Vũ khí sắc bén để xây …

2019-12-16 · Thực hiện nghiêm và có hiệu quả phê bình và tự phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; các quy chế, quy định về chế độ công tác, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức Đảng phải có nội dung tự phê bình và phê …

THỰC HIỆN TỐT TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH CỦA ĐẢNG ...

2022-6-15 · Người viết: "Tự phê bình là cá nhân (cơ quan hoặc đoàn thể) thật thà nhận khuyết điểm của mình để sửa chữa, để người khác giúp mình sửa chữa, mà cũng để người khác biết mà tránh những khuyết điểm mình đã phạm. Phê bình là thấy ai (cá nhân, cơ quan, đoàn ...

Giải pháp nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình …

2022-5-6 · 3. Giải pháp nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong Đảng: Nhằm mục đích có thể thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng ta giai đoạn hiện nay, cần thực hiện tốt những giải pháp cơ bản như sau: – Thứ nhất: Các cấp ủy đảng sẽ cần ...

Nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê ...

2019-2-26 · Tự phê bình và phê bình là vấn đề có tính nguyên tắc, là quy luật tồn tại của Đảng, là vũ khí, công cụ sắc bén để giáo dục, rèn luyện đảng viên, là cơ sở để củng cố khối đại đoàn kết trong Đảng góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cần hiểu đúng về tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ ...

2020-4-17 · Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: "Tự phê bình và sửa chữa có khi dễ, nhưng có khi cũng khó khăn, đau đớn vì tự ái, vì thói quen, hoặc vì nguyên nhân khác. Đó là một cuộc đấu tranh". Vì thế thực hiện tự phê bình và phê bình "ta phải tự phê bình ráo riết, và phải ...

Thực hiện tự phê bình và phê bình ở Chi bộ

2016-12-13 · Nguyên tắc, phương châm tự phê bình và phê bình chủ yếu thực hiện ở chi bộ và cấp ủy đảng. Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản của Đảng ta trong việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng nên phải được thực hiện thường xuyên.