You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Nhập quốc tịch cho con theo cha theo quy định của pháp luật

Về thủ tục nhận cha mẹ con quy định tại điều 44 Luật hộ tịch 2014: "1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch ...

Vùng đất của quốc gia là gì ? Quy định về vùng đất của …

2021-7-6 · 2. Quy định về vùng đất và vùng lòng đất của quốc gia Theo nguyên tắc chung được mặc nhiên thừa nhận thì vùng lòng đất được kéo xuống tận tâm trái đất. Quốc gia có chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối đối với vùng lãnh thổ này.

Đánh giá môi trường chiến lược theo quy định Luật môi ...

2022-6-21 · Khái niệm; định nghĩa về ĐMC hiện tại còn có những khác nhau giữa các nước; các tổ chức quốc tế tùy theo các cách tiếp cận được lựa chọn. Ở Việt Nam khái niệm về ĐMC được quy định cụ thể tại khoản 5 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Quy định mới về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia

2022-5-25 · Nghị định 30/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/8/2022. Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực, các khu du lịch quốc gia đã được công nhận phải tổ chức lại Ban quản lý theo quy định tại Nghị định này.

Tiêu chuẩn nước uống theo quy định của Bộ Y Tế Việt Nam

Quy chuẩn QCVN6-1:2010/BYT được Bộ Y tế ban hành ngày 02/06/2010 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2011. Đây là Quy chuẩn Quốc gia cao nhất dành cho nước uống trực tiếp hiện nay tại Việt Nam. Quy chuẩn này nêu rõ những yêu cầu về sản phẩm nước đóng chai được sử ...

GATS là gì? Thương mại dịch vụ quốc tế theo quy định của ...

2022-5-14 · Mặc dù có những quy định cụ thể khác nhau nhưng nhìn chung luật pháp của hầu hết các nước đều dựa trên hai tiêu chuẩn là: 6. Các nguyên tắc cơ bản trong lĩnh vực thương mại dịch vụ theo quy định GATS. 6.1. Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc MFN

Nghi lễ đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia thăm chính thức ...

2022-3-21 · Theo Nghị định này thì nghi lễ đón tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia thăm chính thức theo quy định hiện nay như thế nào? Ngày 18 tháng 02 năm 2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2022/NĐ-CP quy định về nghi lễ đối ngoại, có hiệu lực kể từ ngày 10/02/2022.

Chính phủ quy định chi tiết quy trình lập quy hoạch cấp …

2022-6-16 · Bên cạnh đó, chưa đánh giá đầy đủ tác động của việc bãi bỏ các quy hoạch đối với một số ngành cụ thể theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch đến sự phát triển của nền kinh tế; việc bỏ quy hoạch sản phẩm, nhất là một số sản phẩm chủ lực của nền kinh tế là chưa hợp ...

THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT Tiếng anh là gì

According to the laws of the land. Các quyền theo quy định của pháp luật như các giấy phép và sự cho phép . Rights conferred pursuant to law such as licenses and permits. Theo quy định của pháp luật Việt Nam về lao động. According to the laws of Ukraine on labour. Tiền theo quy định của pháp luật ".

Quy chuẩn về bao bì giấy thực phẩm theo Tiêu chuẩn Quốc …

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8309-6:2010 ISO 12625-6:2005 Giấy tissue và sản phẩm tissue – Phần 6: Xác định định lượng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8309-6:2010 (.pdf) Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10090:2013 EN 920:2001 Giấy và cáctông tiếp xúc với thực phẩm – Xác định hàm lượng chất khô trong dịch chiết nước

Nghị định 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức ...

5. Thanh toán, quyết toán vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, các quy định tại Nghị định này và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Vùng trời quốc gia được quy định như thế nào?

2022-6-17 · Quy định về vùng trời quốc gia. Điều 1 Công ước về Hàng không dân dụng quốc tế (Ký tại Chicago ngày 07 tháng 12 năm 1944) có quy định: " Các Quốc gia ký kết công nhận rằng mỗi Quốc gia đều có chủ quyền hoàn toàn và riêng biệt trên khoảng không gian bao trùm lãnh thổ ...

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 40:2011/BTNMT về ...

2011-12-28 · 4.1. Quy chuẩn này áp dụng thay thế QCVN 24:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy 4.

Quy định về thoát nước thải theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc ...

2020-3-5 · Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng ban hành kèm Thông tư 22/2019/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 thì quy định về thoát nước thải như sau: - Phải có hệ thống thu gom và XLNT sinh hoạt đảm bảo yêu cầu về môi trường. Nước thải từ …

Luật Biên giới Quốc gia 2003 số 06/2003/QH11

Nguồn tài chính bảo đảm cho việc xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia bao gồm: a) Ngân sách nhà nước cấp; b) Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật. 3. Chính phủ quy định cụ thể chế độ quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho hoạt động xây dựng, quản ...

Hướng dẫn chung về tỷ giá theo Thông tư 200

1. Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái 1.1. Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau.

Thế nào là tội xúc phạm quốc gia theo quy định của pháp ...

2021-12-8 · Theo quy định tại Điều 351 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; tội xúc phạm quốc gia không được quy định trong pháp luật Việt Nam. Theo đó, chủ thể được quốc gia bảo vệ gồm có quốc kỳ, quốc huy và quốc ca. Trong đó, quốc kỳ là lá cờ đại diện ...

Quyền tài phán của quốc gia ven biển theo quy định của ...

2020-3-29 · Theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 56, Công ước năm 1982 quốc gia ven biển có các quyền tài phán: (1) Lắp đặt và sử dụng các đảo nhân tạo, các thiết bị và công trình; (2) Nghiên cứu khoa học về biển; (3) Bảo vệ và giữ gìn môi trường biển. Công ước năm 1982 còn ...

[59] Định nghĩa "Quốc gia" trong luật pháp quốc tế

2018-1-28 · Bởi vì không có quốc gia nào hình thành theo thuyết cấu thành hay theo thuyết tuyên bố cả. Hai thuyết này là sự khái quát hóa về mặt lý thuyết để phản ánh thực tiễn quốc tế. Chúng không là quy định của luật quốc tế mà chỉ là ''học thuyết''.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia là gì? Thông tin chi tiết

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia là gì? 1.1 Khái niệm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (viết tắt là QCVN) là tiêu chuẩn bao gồm các quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội ...

Đường cơ sở là gì theo quy định luật biển?

Khái niệm đường cơ sở của quốc gia ven biển. Công ước Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982) đã xác định rõ vai trò của đường cơ sở trong việc hoạch định; xác định vị trí các vùng biển. Tuy nhiên, định nghĩa về "đường cơ sở" vẫn chưa được đề cập đến một ...

Tiêu chuẩn tiếng ồn theo Quy chuẩn kỹ thuật …

2021-7-22 · Tiêu chuẩn tiếng ồn theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Tiêu chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT quy định tiếng ồn cho phép và độ ồn tối đa tại khu vực công cộng, dân cư. Tiêu chuẩn này không qui định mức ồn bên trong các cơ …

Quy định về cọc tiêu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ...

Quy định về cọc tiêu. Lắp đặt cọc tiêu giao thông hay tường bảo vệ cần tuân theo những quy định chung để đảm bảo được sự thống nhất cũng như chất lượng, độ an toàn. Quy định về cọc tiêu, tường bảo vệ hiện nay được nêu tại Điều 5 Chương 11 Quy chuẩn kỹ ...

Quy chế tuyển sinh đại học năm 2022 theo quy định của ...

Điều kiện dự tuyển. Trong quy chế tuyển sinh Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo có quy định về điều kiện dự tuyển như sau: 1. Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp ...

Xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ GD & ĐT

Thí sinh tốt nghiệp THPT, đáp ứng tiêu chí ĐBCLĐV do Bộ GD&ĐT quy định, đoạt giải kỳ thi chọn HSGQG và cuộc thi KHKT cấp quốc gia thuộc các năm: 2019, 2020, 2021 nếu không sử dụng quyền xét tuyển thẳng tại mục 2 và 3 thì được cộng thêm điểm vào