You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Thời hạn của Giấy phép khai thác khoáng sản được quy ...

2017-1-15 · Thời hạn của Giấy phép khai thác khoáng sản được quy định như thế nào? ... Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

Thu hồi Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản được quy ...

2022-3-6 · Căn cứ pháp lý. "1. Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản bị thu hồi trong các trường hợp sau đây: a) Tổ chức, cá nhân khai thác tận thu khoáng sản không thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 69 của Luật này; b) Khu vực khai thác tận thu khoáng sản bị công ...

Quy định về Giấy phép khai thác thủy sản

2017-12-30 · Nội dung của Giấy phép khai thác thủy sản được điều chỉnh khi có biến động về nguồn lợi thủy sản theo quy định tại khoản 4 Điều 49 của Luật này. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo việc điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác thủy sản cho chủ tàu.

Thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản hiện …

2022-6-16 · Thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản hiện nay. Tháng Sáu 29, 2021. 723. Views. Khai thác khoáng sản bao gồm xây dựng cơ bản mỏ, khai đào, phân loại, làm giàu và các hoạt động khác có liên quan. Hiện nay, tình trạng …

Cấp đổi và cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản

Cán bộ kiểm tra hồ sơ nội dung xin cấp đổi và cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản ghi đúng, đủ nội dung theo quy định: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá còn hạn, Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đúng theo quy định trước khi trình Chi cục trưởng ký. Bước 4 ...

Giấy phép khai thác nước ngầm – CÔNG TY TNHH CÔNG ...

1.Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất nộp hai (2) bộ hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Điều 14 của Nghị định 149/2014/NĐ-CP. Hồ sơ bao gồm: a) Đơn đề nghị cấp giấy phép; b) Đề án khai thác nước dưới đất;

Quy định về Giấy phép khai thác thủy sản

2022-6-18 · - Giấy phép (gia hạn, điều chỉnh) khai thác, sử dụng nước mặt theo mẫu số 17 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT hoặc văn bản từ chối cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt. - Quyết định điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nướctheo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP. 1.9.

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng ...

2022-6-2 · Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn thực hiện lập hồ sơ Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất. 6. Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 7. Phương án đề xuất vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt ...

Có được điều chỉnh giấy phép khai thác tài nguyên nước?

2019-6-30 · Hồ sơ điều chỉnh nội dung giấy phép được thực hiện theo quy định tại Điều 31 (hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất) hoặc Điều 32 (hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt ...

Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép khai thác thủy ...

2022-4-16 · Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác thủy sản. – Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác thủy sản (Mẫu số 02.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP ); – Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với ...

Hướng dẫn xin giấy phép khai thác nước ngầm

2022-1-11 · Điều 31. Hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất bao gồm: a) Đơn đề nghị cấp giấy phép; b) Sơ đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản ...

2017-1-15 · Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản nào là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản đó. Quyết định điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản là văn bản pháp lý không tách rời với Giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp trước đó.

Giấy phép khai thác thủy sản được quy định như thế nào?

2022-6-17 · Nội dung Giấy phép khai thác thủy sản. Khoản 3 Điều 50 Luật Thủy sản 2017 quy định nội dung chủ yếu của Giấy phép khai thác thủy sản được quy định như sau: a) Tên tổ chức, cá nhân được cấp phép; b) Số đăng ký tàu cá; tên tàu, hô hiệu, mã số của Tổ chức Hàng ...

Khai thác tận thu khoáng sản là gì? Trình tự, thủ tục cấp ...

2021-9-7 · Khai thác tận thu khoáng sản phải tiến hành xin giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản có thời hạn không quá 05 năm, kể cả thời gian gia hạn Giấy phép. 2. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác tận thu khoáng sản.

Thủ tục cấp phép khai thác thủy sản trong nội địa và trong ...

Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí (thu qua biên lai) theo quy định. Bước 3: Xử lý hồ sơ. Cán bộ kiểm tra hồ sơ nội dung xin cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản ghi đúng, đủ nội dung theo quy định: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá còn hạn, Giấy chứng nhận đăng ký tàu ...

Quy định pháp luật về điều chỉnh Giấy phép khai thác …

2022-2-18 · Các trường hợp điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản: a) Trữ lượng khoáng sản sau khi thăm dò nâng cấp trong khu vực khai thác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt vượt quá mức độ tin cậy của các khối …

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử …

2018-4-18 · Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét, cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt cho (tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép). (Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng nội dung quy định trong giấy phép và …

GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

1  · khai thác để công khai thông tin Giấy phép khai thác, kế hoạch khai thác, dự án khai thác cát, sỏi lòng sông với các nội dung: tọa độ, diện tích và sơ đồ phạm vi khu vực khai thác; thời gian khai thác; tên, phương tiện, thiết bị sử dụng để khai thác cát, sỏi; 8.

Thủ Tục Cấp Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về vấn đề Thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với …

giấy phép khai thác khoáng sản

2022-6-20 · Lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản là. 4.000.000 đ/01 giấy phép. Giấy phép. Đương sự nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường. Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường:. Xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống

Quy định về Giấy phép khai thác thủy sản

2017-12-30 · Nội dung của Giấy phép khai thác thủy sản được điều chỉnh khi có biến động về nguồn lợi thủy sản theo quy định tại khoản 4 Điều 49 của Luật này. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo việc điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác thủy sản cho chủ tàu. Trên đây là nội dung tư vấn về Giấy phép khai thác thủy sản.

Cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản

Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí (thu qua biên lai) theo quy định. Bước 3: Xử lý hồ sơ. Cán bộ kiểm tra hồ sơ nội dung xin cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản ghi đúng, đủ nội dung theo quy định: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá còn hạn, Giấy chứng nhận đăng ký tàu ...

Giấy phép khai thác nước mặt

2021-7-10 · Các quy định tại bài viết này được áp dụng đối các Doanh nghiệp xin cấp giấy phép khai thác nước mặt LẦN ĐẦU. Các trường hợp khác, Quý Khách hàng vui lòng xem tại các bài viết sau: Quy định về gia hạn, cấp lại, điều chỉnh …

GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

2022-5-4 · (90) ngày trước khi giấy phép hết hạn, nếu Công ty Cổ phần điện Trường Thịnh Bản Lải còn tiếp tục khai thác, sử dụng nước mặt với các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định./. Nơi nhận:

Đăng ký Giấy phép khai thác nước ngầm

Thời hạn của Giấy phép khai thác, sử dụng nước ngầm không quán 15 năm. Và được xem xét gia hạn nhưng thời gian gia hạn không quá 10 băm. ☸️ Thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép. Việc thay đổi thời hạn, ...

Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản được quy định như ...

2017-1-15 · Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản là gia hạn thời gian tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân trên cơ sở trữ lượng khoáng sản được phép khai thác còn lại tính đến thời điểm gia hạn mà không thay đổi công suất được phép khai thác.

Hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản trên biển được quy ...

2022-6-17 · Căn cứ xác định hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản trên biển. Khoản 1 Điều 49 Luật Thủy sản 2017 quy định căn cứ xác định hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản trên biển bao gồm: - Kết quả điều tra, đánh giá trữ lượng nguồn lợi thủy sản; - Xu hướng biến ...

giấy phép khai thác khoáng sản

2022-6-20 · Cấp giấy phép khai thác khoáng sản tailieu.vn Xem trực tuyến Tải xuống Cấp giấy phép khai thác khoáng sản..Lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản.Giấy phép.Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác khoáng sản nộp hồ sơ tại Văn phòng 01 cửa của Sở TN&MT địa chỉ 08 Hai Bà Trưng, tp Quy Nhơn.

Mẫu đơn xin giấy phép khai thác cát và hướng dẫn viết đơn ...

2021-6-6 · Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông có hướng dẫn chi tiết về giấy phép khai thác cát Ngoài nội dung quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật Khoáng sản, Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng

Đơn xin giấy phép khai thác cát

Vì thế các bạn có thể tham khảo những mẫu đơn mà chúng tôi cung cấp, để từ đó xây dựng những nội dung phù hợp với hoàn cảnh của mình. Đơn xin không tái ký hợp đồng. Đơn xin xác minh đất khai thác. Đơn xin xác nhận phần mộ lâu năm. Đơn xin xác nhận 2 số cmnd là 1 ...

Thủ tục cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Trình tự thực hiện. Theo NĐ 158/2016/NĐ-CP quy định trình tự thực hiện thủ tục khai thác tận thu khoáng sản như sau: BƯỚC 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ hoặc đến bộ phận "một cửa" của Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn lập hồ sơ, nộp hồ sơ ...

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước ...

2022-3-29 · Giấy phép khai thác nước ngầm là hồ sơ cần thiết cho doanh nghiệp khi đã đi vào khai thác nước ngầm, tạo điều kiện cho nhà nước có thể theo dõi, quản lý để đưa ra phương án điều chỉnh, bảo vệ nguồn nước. Như vậy, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử ...

Giấy phép khai thác thủy sản được quy định như thế nào?

2022-6-17 · - Nội dung của Giấy phép khai thác thủy sản được điều chỉnh khi có biến động về nguồn lợi thủy sản theo quy định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo việc điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác thủy sản cho chủ tàu. CAM KẾT DỊCH VỤ Đồng hành cùng Thân chủ. Phương án tốt, giải pháp hay.