You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Hà Tĩnh: Quyết liệt xây dựng khu xử lý chất thải rắn tập …

2022-4-12 · Ông Ngô Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết: Việc triển khai xây dựng khu xử lý chất thải rắn nhằm giải quyết nhu cầu bức thiết về thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn, góp phần chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng đường làng ngõ xóm xanh - sạch - đẹp - …

Quy hoạch PT

2022-5-26 · Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025(13/08/2021) Nhằm mục tiêu quán triển, triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và ...

Xây dựng mô hình xử lý chất thải rắn phù hợp, hiệu quả

2012-4-9 · Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo nội dung trên trong cuộc họp tình hình triển khai thực hiện Quyết định 798/2011/QĐ-TTg về đầu tư xử lý chất thải rắn, chất thải sinh hoạt trên địa bàn cả nước. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng về tình hình quản lý chất thải ...

Công trình xử lý chất thải tỉnh Bạc Liêu (Kỳ 58)

2018-10-26 · Theo Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 về việc Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tỉnh Bạc Liêu có nhiều dự án bãi chôn lấp hợp vệ sinh tại thị xã Giá Rai, huyện Đông Hải và huyện Hòa Bình. Khuyến khích cũng như lựa chọn nhà đầu tư theo hướng xã hội hóa.

Phê duyệt Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y ...

2021-11-22 · UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025. UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Kế hoạch 69/KH-UBND 2015 quản lý chất thải y tế tỉnh Ninh ...

2019-7-2 · Số: 69/KH-UBND. Ninh Bình, ngày 21 tháng 08 năm 2015. KẾ HOẠCH. QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TỈNH NINH BÌNH NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM2020. Thực hiện Quyết định số 147/QĐ-BYTcủa Bộ Y tế ngày 21/01/2011 về việc phê duyệt dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnhviện, sử dụng ...

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN "KẾ HOẠCH XÂY DỰNG KẾ ...

2022-2-24 · Ngày 22/02/2022, Sở TNMT tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng đơn vị tư vấn Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật, Thiết bị và Công nghệ Môi trường Nguyễn Gia (Công ty Nguyễn Gia) tổ chức hội thảo "Kế hoạch Xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng Môi ...

Kế hoạch 69/KH-UBND 2015 quản lý chất thải y tế tỉnh Ninh ...

 · QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TỈNH NINH BÌNH NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020. Thực hiện Quyết định số 147/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 21/01/2011 về việc phê duyệt dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện, sử dụng vốn vay WB và Công văn số 396/BQLDA-KH ngày 13/10/2014 của ...

Quy hoạch xây dựng các công trình xử lý chất thải rắn

2018-10-2 · Hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật của cơ sở xử lý chất thải rắn (hệ thống đường, cấp thoát nước, cấp điện chiếu sáng và sản xuất, hệ thống xử lý nước thải, sân bãi, cây xanh) và vị trí các điểm đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào cơ sở xử lý chất thải rắn. 3. Hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn:

Sở Y tế Quảng Ninh làm việc cùng Cục Cứu hộ Cứu nạn ...

2022-5-18 · Sáng ngày 18/05, đoàn công tác Cục Cứu hộ Cứu nạn – Bộ Tổng tham mưu đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh về việc khảo sát, điều tra, thu thập thông tin tài liệu xây dựng kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải tại Ban Chỉ huy quân sự